Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Voorwoord

Wij zijn de nieuwsbrief in september 2020 gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur en de resultaten, die we boeken bij het ondersteunen van projecten die binnen onze doelstellingen vallen.

Even terug in de tijd

N

Sept 2019 – jan 2020:

Uitwerking van ideeën/uitgangspunten en het opzetten statuten en doelstellingen voor een steunfonds om duurzaamheid binnen Boerakker -Lucaswolde te bevorderen en sociale voorzieningen te verbeteren.

N

Jan 2020:

Stichting Steunfonds Boerakker is opgericht door Notaris De Boer in Marum. Gekozen is. Daarbij voor een klein en slagvaardig bestuur van 3 leden

N

Medio 2020

kwamen we in de coronacrisis terecht wat tot vertraging in de ontwikkelingen van het. Steunfonds heeft geleid.

We kiezen ervoor om zoveel als mogelijk de hulp van bewoners van Boerakker-Lucaswolde te vragen en in te zetten. We ontmoeten opmerkelijk veel expertise en bereidheid om ons te helpen in de eerste maanden. Dat motiveert ons extra.
In de loop van de zomer leken de effecten van de crisis zich te verminderen en werden diverse activiteiten opgepakt, waaronder het openen van een bankrekening, het ontwikkelen van een logo, het uitwerken van de website, het aanvragen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) etc.. De ANBI-status is belangrijk, omdat private schenkingen (deels) van de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

N

Aug-sept 2020

Lay out van de website wordt ontwikkeld en de website gaat de lucht in. Tevens komt er een eigen mailadres.
We denken na over subsidiemogelijkheden om de Coöperatie Energiebos Boerakker te ondersteunen in haar plannen ca. 3,5 ha aan de rand van het dorp te kunnen verwerven. Dat wordt dan de eerste aanzet tot het ontwikkelen van een wandel-/voedsel-/plukbos voor Boerakker-Lucaswolde en omgeving. Daarnaast zal een groentetuin met maatschappelijke en educatieve functie worden aangelegd

N

Sept-okt 2020:

In deze periode worden door het bestuur, geholpen door Diana Zoer, subsidies gezocht om de plannen te realiseren. Begrotingen worden uitgewerkt en offertes aangevraagd.

Met de gemeente Westerkwartier wordt overlegd in hoeverre het Steunfonds kan bijdragen in de realisatie van het gemeentelijk minimabeleid. Gedacht wordt aan een vorm van financiële ondersteuning voor minima tot 130% van het Wsm (wettelijk sociaal minimum) bij de aanschaf van energiecertificaten, zodat ook deze doelgroep kan participeren in de energietransitie van onze dorpen.

Namens het bestuur van de Stichting.

Zie hier voor alle beschikbare nieuwsbrieven