Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Voorwoord

Wij zijn de nieuwsbrief in september 2020 gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur en de resultaten, die we boeken bij het ondersteunen van projecten die binnen onze doelstellingen vallen.

Even terug in de tijd

N

Maart 2023

Op zaterdag 11 maart staat de NL-Doet -dag gepland. Wij willen dan een stap maken met het ontginnen van het terrein voor onze dorpstuin De Moestuin. Vrijwilligers zijn zeer welkom en kunnen zich aanmelden op: https://www.nldoet.nl/activiteit/aanleg-dorpstuin-boerakker-op-de-meent-aan-de-noorderweg.

Ook zullen er perken met wilde bloemen gezaaid worden. Deze bloemen zijn geliefd door insecten en dragen bij aan de biodiversiteit van plant en dier op De Meent.

N

Jan 2023 - Maart 2023

Na de zomer van 2022 werd door het bestuur van de Stichting met de gemeente Westerkwartier afgesproken, dat we komend seizoen een elzensingel en biologische groentetuin ontwikkelen op het land van De Meent. Landschapsbeheer verzorgt grotendeels de elzensingel en de werkgroep De Moestuin ontwikkelt de groentetuin. De eerste teelten zullen eenvoudig zijn om het land aan de teelt ‘te laten wennen’. De opbrengsten zijn voor de bewoners van Boerakker en Lucaswolde bedoeld.

De komende jaren wordt de groentetuin langzaam uitgebreid.

In januari is een klein informatiebord bij de ingang van De Meent geplaatst.

 

Informatiebord De Meent

N

Jan 2022 - Dec 2022

Op 11 maart was het NL-Doet-dag. Met de steun van het Oranjefonds en vrijwilligers zijn een paar picknicktafels in elkaar gezet. Een zonnige en gezellige dag. Op deze dag werd ook de naam van het project tussen de Noorderweg en de Middenweg onthuld: De Meent. Een term uit de Middeleeuwen, waarmee een stuk land voor gezamenlijk gebruik werd bedoeld.

In de loop van het voorjaar zijn de varkens van Hans weer vanuit hun winterverblijf in het open land van De Meent gezet. Altijd leuk te zien hoe die bezig zijn de grond om te woelen.

In de loop van 2022 werd het Steunfonds geconfronteerd met 2 handhavingsverzoeken, waardoor op het land tussen de Noorderweg en de Middenweg de speelruimte om met de plannen van start te gaan volledig ingeperkt leek.

In de vroege zomer heeft het Steunfonds in samenwerking met de school De Klimboom een insectenhotel gemaakt en geplaatst op het plein van de school. Ook werd er een bloementuintje speciaal voor insecten aangelegd, waarbij de planten werden geschonken door kwekerij Ninabel.

Na de zomer heeft de Stichting groep 7/8 geholpen met het maken en plaatsen van vogelverschrikkers in de tuin van De Klimboom.

N

Nov 2020 - Dec 2021

Corona is in het land en dat maakt het voor het ontwikkelen van dit soort initiatieven niet makkelijker.
We hebben geprobeerd in een aantal bilaterale en online overleggen met omwonenden uit te leggen waar we voor staan en welke doelen we beogen. Dat is helaas niet bij iedereen goed overgekomen.

Om wat meer rust te creëren, heeft het bestuur besloten voorlopig geen activiteiten op het land te ondernemen. Wel zijn de varkens van Ecolife op het land uitgezet om Hans Wilstra ter wille te zijn en de bodem te prepareren.

In september heeft het Steunfonds een donatie ontvangen voor het plaatsen van een toegangshek tot het land.

Dit is in december geplaatst.

 

N

Sept-okt 2020:

In deze periode worden door het bestuur, geholpen door Diana Zoer, subsidies gezocht om de plannen te realiseren. Begrotingen worden uitgewerkt en offertes aangevraagd.

Met de gemeente Westerkwartier wordt overlegd in hoeverre het Steunfonds kan bijdragen in de realisatie van het gemeentelijk minimabeleid. Gedacht wordt aan een vorm van financiële ondersteuning voor minima tot 130% van het Wsm (wettelijk sociaal minimum) bij de aanschaf van energiecertificaten, zodat ook deze doelgroep kan participeren in de energietransitie van onze dorpen.

N

Medio 2020

kwamen we in de coronacrisis terecht wat tot vertraging in de ontwikkelingen van het. Steunfonds heeft geleid.

We kiezen ervoor om zoveel als mogelijk de hulp van bewoners van Boerakker-Lucaswolde te vragen en in te zetten. We ontmoeten opmerkelijk veel expertise en bereidheid om ons te helpen in de eerste maanden. Dat motiveert ons extra.
In de loop van de zomer leken de effecten van de crisis zich te verminderen en werden diverse activiteiten opgepakt, waaronder het openen van een bankrekening, het ontwikkelen van een logo, het uitwerken van de website, het aanvragen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) etc.. De ANBI-status is belangrijk, omdat private schenkingen (deels) van de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

N

Aug-sept 2020

Lay out van de website wordt ontwikkeld en de website gaat de lucht in. Tevens komt er een eigen mailadres.
We denken na over subsidiemogelijkheden om de Coöperatie Energiebos Boerakker te ondersteunen in haar plannen ca. 3,5 ha aan de rand van het dorp te kunnen verwerven. Dat wordt dan de eerste aanzet tot het ontwikkelen van een wandel-/voedsel-/plukbos voor Boerakker-Lucaswolde en omgeving. Daarnaast zal een groentetuin met maatschappelijke en educatieve functie worden aangelegd

N

Jan 2020:

Stichting Steunfonds Boerakker is opgericht door Notaris De Boer in Marum. Gekozen is. Daarbij voor een klein en slagvaardig bestuur van 3 leden

N

Sept 2019 – jan 2020:

Uitwerking van ideeën/uitgangspunten en het opzetten statuten en doelstellingen voor een steunfonds om duurzaamheid binnen Boerakker -Lucaswolde te bevorderen en sociale voorzieningen te verbeteren.

Namens het bestuur van de Stichting.

Zie hier voor alle beschikbare nieuwsbrieven