Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Jaarverslag 2020

In januari 2020 is de Stichting Steunfonds Energiebos Boerakker door bewoners uit Boerakker en Lucaswolde opgericht.

In het oprichtingsjaar is veel energie besteed aan het opzetten van een website met mailadres en is een ANBI-status bij de belastingdienst aangevraagd.
Beide zijn eind 2020 nog in ontwikkeling, waarbij de belastingdienst in een voorgenomen besluit heeft aangegeven dat de stichting nog onvoldoende voldoet aan de eisen voor ‘algemeen nut beogend’.

Vanuit de stichting en in samenwerking met het bestuur van de Coöperatie Energiebos Boerakker zijn bijeenkomsten, al dan niet digitaal i.v.m. de corona-maatregelen, met omwonenden en andere bewoners georganiseerd om de doelstellingen van beide organisaties te verduidelijken.

Financieel heeft de stichting een donatie ontvangen van een voormalige bewoner, die hiermee dit initiatief wilde ondersteunen en daarnaast zijn reiskosten, die door bestuursleden van de coöperatie konden worden gedeclareerd, gedoneerd aan de stichting.

Het bestuur zal voor het jaar 2021 verdere activiteiten ontwikkelen, waaronder overleg plegen met o.a. Dorpsbelangen en de gemeente Westerkwartier.

Baten en lasten 2020