Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Nieuwsbrief Stichting Steunfonds Boerakker februari 2023

De meent

Halverwege februari is Landschapsbeheer Groningen begonnen met de aanplant een elzensingel aan de oostzijde van het land. Na 3 dagen waren ze klaar. Daarna zijn er nog extra 200 meidoorns en 100 vuilboompjes bijgezet. Ook werden aan weerszijden van de poort 2 zomerlindes en 2 wilde appelbomen geplant. Aan de kopse kant van de plek waar de moestuin komt, staan 2 zoete kers en 2 zwarte elzen.

De komende weken zullen er nog wat boompjes bijgezet worden, maar de focus komt te liggen op de ontginning van de moestuin. Op 11 maart doen we mee met de NLDOET-dag en hopen we met vele vrijwilligers een grote slag te slaan met de inrichting van de moestuin. Er is beperkt tuingereedschap aanwezig, dus schroom niet eigen hark of spade mee te nemen. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd.
Afgelopen vrijdag zijn 2 zeugen met kleine biggen van Hans weer in De Meent gekomen.

Buurt Bakkie Boerakker

Dat lijkt een groot succes te worden. De weg is al door menigeen gevonden en het is er gezellig. Komt allen, want koffie/thee en koek zijn gratis en gesponsord door de Poiesz en het leefbaarheidsfonds van Wold&Waard.

Op 13 februari heeft Evert Blansjaar, namens Coöperatie Duurzaam Boerakker een kleine presentatie gehouden over energiebesparing en duurzaamheid. Voor iedereen was er een presentje namens de gemeente Coöperatie Duurzaam Boeraker, namelijk wat LED-lampjes en isolatiemateriaal.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Steunfonds Boerakker